12 ARCHETYPOV

Nižšie nájdete (postupne ako ich budem pridávať) prehľad 12-tich archetypov - ich dary, tiene a príležitosti pre využitie v bežnom živote aj v práci. 

Prečo o nich píšem a odkiaľ čerpám? 

Dozviete sa v úvodnom článku O sile archetypov.