AKTUÁLNE


SEMINÁRE PRE ŽENY - na farme s koňmi

  • 12.6. a 20.6.2021 - CESTA K POROZUMENIU / Ako sa ľahšie dorozumieť a zvládať svoje pocity?
  • 4.7.2021 - OSOBNÉ HRANICE a seba-dôvera ženy / Ako tvoriť a chrániť svoje kráľovstvo? 


INDIVIDUÁLKY

Čo máme nové?