Wellbeing coaching

pre pocit životnej pohody, zdravia a radosti zo života


 Každý z nás sa občas ocitne v situáciách, keď nevie, ako ďalej alebo premýšľa, ako sa mať lepšie. Možnosti existujú, stačí mať ochotu ich nájsť. 

Ak patríte medzi tých, ktorí potrebujú a chcú

uvidieť veci z nadhľadu

nájsť cestu k cieľu - životnému či pracovnému
porozumieť súvislostiam a nájsť zmysel
spoznať lepšie sám/sama seba
zbaviť sa emočných nánosov
odblokovať staré programy 
posilniť sebadôveru
cítiť sa prijatý/á a vypočutý/á
rozvíjať svoj prirodzený potenciál

PONÚKAM VÁM OPORU A SPRIEVOD NA VAŠEJ ĎALŠEJ CESTE.

Dlho som hľadala pomenovanie toho, čo vlastne robím. Využívam totiž viaceré metódy, ktoré kombinujem podľa toho, čo je práve vhodné pre konkrétneho klienta. Všetky metódy využívajú silu pocitov, myšlienok a postojov a všeobecne platné univerzálne zákony. 

Čím sa pri stretnutiach dostávame hlbšie, tým viac súvislostí nachádzame a preto si ponechávam slobodu využiť to, čo je práve potrebné. Výstižný slovenský výraz som zatiaľ nenašla, preto používam

WELLBEING COACHING


Zahŕňa nasledovné metódy:

ŽIVOTNÝ KOUČING - BIZNIS KOUČING - KOUČING S KOŇMI - KINEZIOLÓGIA


Vždy je to však úprimné STRETNUTIE dvoch bytostí.

Pri stretnutiach sa často nechávam viesť len intuíciou, no výber metódy môže byť aj na vás.

Neriešim ťažšie emočné stavy, traumy, psychické poruchy, závislosti a pod., ale ak neviete ako ďalej, pomôžem vám nasmerovať vás na ďalšiu cestu. 


METÓDY a CENY

Cena sa odvíja od typu stretnutia, od 25 do 50 eur za 60 minút (viď nižšie). Faktúru zasielam po dodaní konkrétnej služby, pod hlavičkou ECOVEA, s.r.o. (nie som platca DPH).


Životný a bíznis koučing


V mojej praxi využívam transformačný koučing. Certfikáciu (ICF) som získala v Business Coaching Collage v roku 2015.

Pri transformačnom koučingu kouč svojim klientom neradí. Kouč preto nemusí byť "expert" na to, čo klient rieši. Vychádza z predpokladu, že najlepšiu odpoveď má každý sám v sebe... len tú odpoveď zatiaľ nevidí.

 • Predpokladom dobrého kouča je vyzretosť, nestrannosť, empatia a úprimný záujem klientovi pomôcť. 

Vďaka rôznym koučingovým nástrojom a otázkam, pomáha kouč klientovi nájsť odpovede a pozrieť sa na veci z nového uhlu pohľadu. Zmenou uhlu pohľadu a vďaka citlivému vedeniu dostáva klient možnosť pochopiť svoje možnosti a nájsť také riešenia, ktoré mu "sadnú", čím získa aj väčšiu motiváciu ich nasledovať.

 • Koučingové stretnutie (online alebo naživo) trvá zvyčajne 60 minút a jeho témy či zameranie sa dohodnú na začiatku stretnutia. 
 • Doporučený počet stretnutí je 5, no počet a postup si viete dohodnúť na prvom stretnutí. 

CENA: 30 eur / 60 minút (životné témy), 50 eur / 60 minút (biznis témy)


Kineziológia - odbloky emočných nánosov


Pri kineziologických odblokoch využívam zručnosti získané na 3 ročnom kurze Poznej svúj cíl u Zdenky Jordánovej (2012-2015), osobné skúsenosti (vyše 150 vlastných odblokov) a skúsenosti z praxe s klientmi. 

Kineziológia pracuje s pamäťou tela a duše. Vychádza z predpokladu, že v našom podvedomí je ukryté všetko, čo sme kedy zažili, v tomto a dokonca aj v minulom živote. 

Cieľom kineziológa, podobne ako kouča, nie je radiť klientovi, ale pomáhať mu rozumieť lepšie sám sebe a chápať životné súvislosti.

Na dorozumievanie sa s podvedomím využíva kineziológ "svalový test" (jemné reakcie svalov na ruke) a ne-rovnováhu v mozgu, podobne ako OneBrain metóda. Cieľom kineziológie je dostať človeka do súladu samého so sebou a nastoliť v tele a duši rovnováhu.

Vďaka odpovedi tela (silný alebo slabý sval na ruke, mimike, zmene energie a napätiu v celom tele) dokáže skúsený kineziológ odčítať ako je klient sám so sebou v súlade, alebo v nesúlade. Pomocou otvorených otázok kineziológ pomáha klientovi pochopiť súvislosti, vidieť nevidené, objaviť nefunkčné  programy a dospieť k porozumeniu vlastného emočného prežívania alebo opakujúcich sa situácií. 

 • Predpokladom dobrého kineziológa, rovnako ako pri koučingu, je vyzretosť, nestrannosť, empatia a úprimný záujem klientovi pomôcť, a navyše aj spracovanie vlastných "programov", tak aby sprievodca nezasahovali do transformačného procesu klienta.

Cieľom kineziologického stretnutia je "odblokovať" zaseknuté, resp. nepochopené emócie a situácie a nájdenie "nového programu", vďaka ktorému môže klient nájsť v živote viac porozumenia, harmónie a dosahovať ľahšie svoje ciele. 

 • Kineziologické stretnutie (odblok) trvá zvyčajne 2 hodiny a nezriedka aj 3 hodiny.
 • Počas stretnutí sa často dostanú na povrch rôzne zatlačené emócie, ktoré je potrebné spracovať (pochopiť a transformovať na užitočných pomocníkov). 
 • Na podporu transformačných procesov a spracovanie emócií klienta využívam v mojej praxi aj Bachovu kvetovú terapiu.

CENA: 60 eur / 120 - 180 minút 


Koučing s koňmi


Koučing s koňmi je na Slovensku pomerne nové odvetvie, v zahraničí je známe už dlhšie a teší sa narastajúcemu záujmu. Skúsenosti a inšpirácie pre môj osobitý rozvoj / koučing s koňmi čerpám z osobného života s koňmi, z praxe kouča a kineziológie a základného kurzu Eponaquest Worldwide

Koučing s koňmi prebieha ako zážitkové stretnutie s koňmi "zo zeme", v bezpečí pre všetky strany. Kôň a klient dostávajú príležitosť prejaviť samých seba, riešiť rôzne úlohy a zdieľať spoločný čas.

Vďaka úprimnej spätnej väzbe od koní má klient možnosť uvidieť sám seba takého, aký je (bez masiek a príkras), rozpoznať svoje silné a slabé stránky, aj rozvíjať svoj potenciál overením svojich nových zručností a postojov v praxi. Koňa totiž neukecáte, musíte sa svojim "novým ja" jednoducho stať:-)

Viac sa mojom koučingu s koňmi sa dozviete v samostatnej časti ROZVOJ S KOŇMI.

 • Prvé rozvojové stretnutie s koňmi trvá zvyčajne 120-180 minút. 
 • Ideálny počet stretnutí je 5, pričom ďalšie stretnutia môžu trvať 60 - 120 minút.

CENA: 80 eur / 120-180 minút (prvé stretnutie), 40 eur / 60 minút (ďalšie stretnutia)


Podporné možnosti:


Bachova kvetová terapia


V roku 2019 som absolvovala akreditovaný kurz Bachovej kvetovej terapie, vedený lektorkou z Bachovho centra v Anglicku a stala sa certifikovaným konzultantom. Esencie využívam prevažne ako doplnok wellbeing coachingu ale aj samostatne.

Osvedčená opora z prírody, od anglického lekára Dr. Edwarda Bacha. Esencie pochádzajú z 38 kvetov a častí rastlín, ktoré majú priaznivý účinok na ľudskú psychiku. Pomáhajú človeku spracovať a lepšie zvládať aj náročnejšie emočné stavy ako STRACH, NEISTOTA, APATIA, POCIT OSAMELOSTI, PRECITLIVELOSŤ NA VPLYVY OSTATNÝCH, SKLESLOSŤ ALEBO ZÚFALSTVO A PRÍLIŠNÁ STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH.

CENA: v cene koučingu alebo kineziológie alebo 25 eur / samostatná konzultácia 

Viac o Bachovej kvetovej terapii


Konzultácie a skúsenosti


Niekedy sa počas stretnutia alebo aj samostatne vyskytne situácia, kedy sa vám môže zísť aj môj osobný pohľad na vašu situáciu a moje vlastné životné skúsenosti. 

Vďaka príkladom z môjho života alebo bohatým skúsenostiam môžete prostredníctvom konzultácie uvidieť ešte iný rozmer vlastných trápení a načerpať ďalšie inšpirácie ako veci ne-robiť.

Témy, ktoré dôverne poznám: 

 • choroby, alergie a rakovina v rodine, smrť oboch rodičov a starých rodičov
 • partnerské trampoty, rozvod, rozchod, striedavá starostlivosť, výchova detí, eko-bio život
 • kariéra, sny a životné poslanie
 • život s koňmi, farmárčenie 
 • zariaďovanie interiérov a vysnívané bývanie
 • písanie blogov a kníh, vydávanie kníh a e-bookov
 • copywriting, tvorba webu, marketing, kvalitatívny prieskum trhu 


CENA za 60 minút: 25 eur (online), 30 eur (naživo)

Chcete nájsť cestu?