"Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť."

Steve Jobs

Nechajte si pomôcť

Už sa vám niekedy stalo, že ste niečo začali a nedokončili? 

Chýbala vám vytrvalosť alebo trpezlivosť? Alebo ste nevedeli, kde vôbec začať?

A možno ste aj začali, ale prišiel "zlý deň" a vás nemal kto povzbudiť a "nakopnúť" vás pokračovať?


Stáva sa to ľuďom často. Aj mne sa to stáva. Našťastie sa vždy nájde niekto, kto ma "nakopne" alebo mi pomôže vytrvať. Niekedy ma "nakopnú" moje obľúbené kone, inokedy fajn ľudia a niekedy sám Život. A často aj obyčajná káva a lúče slnka:-)

Transformačný koučingový program


Koučing pôvodne vymysleli pre športovcov, aby udržali výkon, nestrácali smer a tempo.  Potom sa začal koučing využívať aj v biznise a jeho úlohou bolo nasmerovať ľudí k želaným cieľom. Väčšinou to boli ciele dané zvonku, teda od klientov či nadriadených. 

Transformačný koučing je trochu iný ako bežný koučing. Ide viac do hĺbky a jehe cieľom je zmena zvnútra klienta. Často sa pracuje s hodnotami, postojmi a vnútornou motiváciou. Ak klient vytrvá, zmena je trvalá. 

Vytrvalosť a vernosť vlastným cieľom je však častokrát ten najväčší "kameň úrazu". Nechce sa nám meniť zaužívané zvyky, odkladáme to a veľakrát nie sme ani schopní uvidieť to podstatné. Transformačný koučing je vhodný práve na toto. Ponúka oporu na cestu, aby sa klientovi kráčalo ľahšie, veselšie aj ďalej. 

Prečo je potrebná opora? Ľudia sú predsa dosť inteligentní na to, aby si vedeli pomôcť sami, či nie?

Áno aj nie. Človek je tvor spoločenský, podobne ako ostatné cicavce na tejto planéte. Hoci sme na inom "stupni vývoja" ako zvieratá, spoločnosť, pocit blízkosti a spolupatričnosti potrebujeme rovnako. Dáva nám pocit istoty a bezpečia a tým aj sily.

Koučingové témy

Počas koučingových stretnutí a rozhovorov sa často opakujú tie isté témy, v mnohom podobné tým, aké som na svojej životnej ceste zažila aj ja. V princípe mi išlo o to, nájsť "dobrý pocit zo života" (wellbeing), len som riešila čiastkové témy, ako napríklad:

  • pracovné úlohy
  • životné zmeny (úmrtie a choroby v rodine, sťahovanie, rozchod, zmena práce, zariaďovanie...)
  • životné poslanie
  • stres a nedostatok času
  • vyhorenie
  • výchova detí
  • komunikácia
  • seba-vedomie
  • seba-prezentácia
  • zvládanie stresu


Do osobného koučingového programu môžete samozrejme vniesť aj svoju vlastnú tému (pracovnú alebo životnú), ktorú považujete aktuálne za dôležitú. Ak vôbec netušíte kde začať, nájdeme ju spoločne na prvom stretnutí.

Cieľom stretnutí je obnoviť rovnováhu medzi dušou, telom a mysľou... zladiť otázky života-práce-rodiny-snov s cieľom získať väčší pocit harmónie a radosti zo života - WELLBEING.

Cena a priebeh


Cena koučingového stretnutia je 30 eur online alebo 40 eur naživo.

Balíček ONLINE: 130 eur (5x online koučing).

Balíček NAŽIVO: 180 eur (5x naživo koučing a Bachova kvetová terapia). 


Stretnutia prebiehajú 1x týždenne alebo 1-2x mesačne a trvajú 60 minút.

Odporúčaný počet stretnutí je 5, pri náročnejších témach aj 10 a výnimočne stačí aj jedno.

Pred stretnutím alebo zakúpením celého balíčku odporúčam bezplatné 20 minútové online stretnutie, kde zistíme, či si "sadneme".

Ak sa rozhodnete stretnutie kedykoľvek ukončiť, môžete tak urobiť aj bez udania dôvodu. Ak ste platili balíček vopred, peniaze za neminuté stretnutia vám vrátim.

Zámerom koučingového programu je pomôcť vám "udržať smer i tempo", aby ste sa nestratili po ceste za svojimi snami alebo aby ste aspoň vyrazili na cestu! 

Ako certifikovaná koučka (Business Coaching Collage) dodržiavam koučovacie kompetencie (Core Competencies) medzi ktoré patrí aktívne počúvanie, schopnosť byť prítomný v danom momente bez predpokladov a posudzovania, schopnosť dávať spätnú väzbu, schopnosť vytvárať u klienta uvedomenie a podobne. 

Koučingový program je určený dospelým bez vážnejších psychických porúch, závislostí a náročných emočných stavov, ktoré bránia bežnému fungovaniu. Pre takéto prípady odporúčam vyhľadať odbornú psychoterapeutickú pomoc.

Túžite po zmene?


Múdrosť Vesmíru i Zeme je ukrytá v jedinečnosti každého z nás. 

Rada vám tú vašu múdrosť i silu pomôžem objaviť. 

Občas s humorom, občas vážne, ale vždy s úprimnou pozornosťou a prijatím.

Teším sa na vaše príbehy!


Chcete sa niečo spýtať alebo sa rovno objednať?

Túžite po zmene?