REBEL

31.07.2022

"NENECHÁM TO TAK!!!"

Archetyp REBEL je súčasťou 12 základných charakterov, ktoré sú prítomné všade v našich životoch. Nájdeme ich v príbehoch, legendách, filmoch, v médiách, reklame, na ulici, večierku, v rodine a aj sami v sebe. Sila archetypov spočíva v ich energii, v symboloch, pocitoch a emóciách, ktoré reprezentujú - v ich čistej alebo tienistej podobe. Sú nám blízke, odporné alebo nás priťahujú, pretože stelesňujú celú škálu nám prirodzených potrieb a túžob. V každom z nás je kúsok z každého archetypu! Aj vo mne... preto píšem v prvej osobe a v ženskom rode:-)


Ak sa s energiou archetypov naučíme pracovať vedome, získame silu ktorá má schopnosť meniť svet. Akým spôsobom ich pretavíme do vlastného života je už na každom z nás:-)


Ako pracovať s textom?

Nechajte na seba slová aj obrazy voľne pôsobiť a vzdajte sa potreby hodnotiť - seba alebo iných, ak niekoho rozpoznáte. Prospešnú silu každého archetypu totiž potrebuje každý z nás. Ak je použitá v správny čas a na správnom mieste, dokáže pozitívne meniť naše osobné životy rovnako ako svet.


Archetyp Rebel

Čo je pre mňa dôležité?

Neznášam to, čo nefunguje! Mám potrebu to zmeniť, vyčleniť sa a zbaviť sa toho, k čomu cítim bytostný odpor alebo čo mi nedáva zmysel, čomu nerozumiem (aj sama v sebe). Čím viac je to pre mňa dôležité, tým viac mám chuť zničiť a rozbiť to nefunkčné, aj keby som mala šokovať a spôsobiť revolúciu (fyzickú alebo duchovnú) - v sebe, rodine alebo v spoločnosti. Viem dať do toho veľkú energiu a silu spravodlivého hnevu.

Ako ma spoznáte?

V mýtoch, príbehoch aj v živote ma spoznáte medzi postavami ako rebel, reper, punker, metalista, puberťák, revolucionár, divoch/divoška alebo aj výtržník, darebák, nepriateľ či kriminálnik.

Čo ma oslabuje alebo zvádza z cesty?

Oslabuje ma pocit bezmoci, keď s tým, s čím nesúhlasím, neviem nič urobiť. Cítim sa potom v zovretí a poprení mojich slobôd a názorov. Neznášam ak iní bagetelizujú moje city, snahy a potreby ako bezvýznamné. Ak je toho na mňa priveľa a nie som vypočutá, alebo sa nechám ovládať vlastným hnevom, dokážem prejsť aj "cez čiaru" alebo sa aj neľútostne odplatiť.

Ako sa vyvíjam? 

 1. Level 1: cítim sa byť outsider, vylúčený /odpojený od hodnôt skupiny, rodiny alebo spoločnosti a to aj spôsobom, ktorý búra konvenčné správanie alebo morálku
 2. Level 2: prejavujem šokujúce alebo rušivé správanie (voči iným alebo aj sebe)
 3. Level 3: stávam sa zmenou, rebelom alebo revolucionárom

Čo ma charakterizuje?

Kľúčové potreby: REVOLTA / ODPOR

Dary: spravodlivý HNEV a SILA meniť alebo upozorňovať na nefunkčné vzory

Pasce: nechám sa odporom a hnevom ovládať a správam sa ako chodiaca "rozbuška"

Riziká: výtržník, kriminálnik, vodca gangu alebo osoba so sebapoškodzujúcimi sklonmi

Symboly: výrazné až drsné farby, tvary alebo hudba, divoká príroda, vlčiak

Čo uprednostňujem?

Zo sveta knižných či filmových príbehov a postáv ma priťahujú:

 • postavy, ktoré prejavujú nesúhlas s nefunkčným systémom (rodiny, skupiny, spoločnosti, firmy...) a neboja sa ísť do rizika stretu s autoritou
 • rozprávky a príbehy, ktoré sa odohrávajú v bežných alebo fantazijných svetoch, často ponurých a drsných, z ktorých je potrebné uniknúť

Ak sa pozriem do sveta vecí, produktov a služieb, vyberám si to, čo:

 • udržiava hodnoty ktoré sú ohrozené alebo prináša novátorské a revolučné atribúty

 • prejavuje nespokojnosť s pravidlami spoločnosti (skupiny, firmy, štátu atď)

 • zmysel produktu/služby je niečo zničiť (napr. bojová videohra, buldozér..) alebo prináša skutočne revolučné (duchovné alebo technické) riešenie

 • cena nízka až priemerná


Čo ma posilňuje zvnútra?

Aby som sa neutopila vo vlastnom hneve a odpore (voči všetkým a všetkému), posilniť zvnútra moju vlastnú silu a sebaintegritu môže: 

 • uvedomenie si vlastnej jedinečnosti, svojich názorov a postojov ako rovnocenných s inými
 • naučiť sa citlivejšie vnímať a chrániť svoje potreby (duchovné, emocionálne či fyzické) skôr ako bude neskoro 
 • naučiť sa pracovať s vlastnou silou a energiou odporu a hnevu konštruktívnym spôsobom - vedieť svoje potreby prejaviť, ale nie ničivým alebo sebapoškodzujúcim spôsobom
 • uvedomenie si opodstatnenosti pravidiel voči ktorým bojujem (možno to staré nemusí byť úplne zlé:-)
 • uvedomenie si mojich vlastných "vzorcov" a pravidiel, ktoré mi už neslúžia a potrebujú zmenu:-)
Ako pomôcť iným, aby rebel v nich nenabral seba-ničivú silu?

 • neberme si osobne vonkajšie prejavy odporu voči nám, môžu byť len signálom neuspokojenej potreby toho druhého alebo obyčajnej túžby prejaviť vlastnú jedinečnosť či nesúhlas s niečím v rámci skupiny (napr. deti v pubertálnom veku - vidia často to, čo my dospelí už nevidíme, alebo nechceme vidieť)
 • načúvajme potrebám iným s rešpektom a súcitom a hľadajme obojstranne prospešné riešenia - čím skôr, tým lepšie!
 • buďme oporou našim pokojom a pomôžme iným spracovať a prejaviť sa bez ničivých následkov
Text spracovala:  Daniela Tejkalová

Zdroje: The Hero and The Outlaw, Margaret Mark a Carol S. Pearson (biblia moderného marketingu), Rodičovství je věda (Margot Sunderland), 13 ročná prax v oblasti marketingu a prieskumu trhu pre nadnárodné spoločnosti, verejne dostupné zdroje (internet, knihy), štúdium dejín filozofie, transformačný koučing, kineziológia (OneBrain), hipoterapia a ďalšie pracovné aj osobné skúsenosti.

Využívajme svoju silu pre seba aj svet