UČITEĽ

26.09.2022

"VIEM, ŽE VIEM (AJ ŽE NEVIEM)"

Archetyp VODCA je súčasťou 12 základných charakterov, ktoré sú prítomné všade v našich životoch. Nájdeme ich v príbehoch, legendách, filmoch, v médiách, reklame, na ulici, večierku, v rodine a aj sami v sebe. Sila archetypov spočíva v ich energii, v symboloch, pocitoch a emóciách, ktoré reprezentujú - v ich čistej alebo tienistej podobe. Sú nám blízke, odporné alebo nás priťahujú, pretože stelesňujú celú škálu nám prirodzených potrieb a túžob. V každom z nás je kúsok z každého archetypu! Aj vo mne... preto píšem v prvej osobe a v ženskom rode:-)


Ak sa s energiou archetypov naučíme pracovať vedome, získame silu ktorá má schopnosť meniť svet. Akým spôsobom ich pretavíme do vlastného života je už na každom z nás:-)


Maria Montessori
Maria Montessori

Ako pracovať s textom?

Nechajte na seba slová aj obrazy voľne pôsobiť a vzdajte sa potreby hodnotiť - seba alebo iných, ak niekoho rozpoznáte. Prospešnú silu každého archetypu totiž potrebuje každý z nás. Ak je použitá v správny čas a na správnom mieste, dokáže pozitívne meniť naše osobné životy rovnako ako svet.


Archetyp Učiteľ / Mudrc

Čo je pre mňa dôležité?

Túžim spoznať pravdu a objaviť súvislosti ukryté vonku aj pod povrchom. Milujem spoznávať tajomstvá a princípy života, človeka, spoločnosti, Zeme alebo Vesmíru a chápať ako to všetko funguje. Používam svoj rozum, logiku, analýzu a inteligenciu, všetky dostupné informácie aj schopnosť sebareflexie či intuitívne vhľady. Viem, že asi nikdy nebudem poznať dosť a občas cítim zmätok, ale aj tak túžim vedieť ako sa veci majú a posúvať vďaka nim svet vpred. Vidieť súvislosti mi dáva pocit osobnej sily a je to pre mňa dôležitejšie ako byť videná.

Ako ma spoznáte?

V mýtoch, príbehoch aj v živote ma spoznáte medzi postavami ako učiteľ, vedec, výskumník, expert, učenec, detektív, poradca, filozof, mysliteľ, prorok, plánovač, profesionál, majster, mentor, kouč, rozjímavý človek alebo aj detailista/puntičkár, skeptik, skostnatelý vedec, frustrovaný učiteľ či dogmatik.

Čo ma oslabuje alebo zvádza z cesty?

Chcem všetkému rozumieť a tak nikdy nemám dosť (vedomostí, detailov, faktov). Ak sa niečoho bojím, tak hlavne toho, že niečomu nebudem rozumieť, niekto odhalí moju chybu, nebude ma počúvať alebo ma oklame, podvedie či ignoruje alebo označí za povrchnú. To všetko podkopáva moje sebavedomie a expertízu, dokáže ma frustrovať, paralizovať a zastaviť v konaní aj v prezentácii toho čo viem alebo ma naopak núti dokazovať moju pravdu za každú cenu.

Ako sa vyvíjam? 

 1. Level 1: hľadám absolútnu pravdu, túžim po objektivite, hľadám expertov  
 2. Level 2: som skeptik a všetko preverujem, používam kritické a inovatívne myslenie, stávam sa expertom
 3. Level 3: múdrosť, sebavedomie, majstrovstvo

Čo ma charakterizuje?

Kľúčové potreby: POZNANIE

Dary: INTELIGENCIA, ZNALOSTI, SKÚSENOSTI

Pasce: večný hľadač pravdy (bez konania a aplikácie vedomostí)

Riziká: dogmatický obhajovač (svojej) pravdy, frustrovaný vedec / učiteľ / expert

Symboly: striedme a pokojné farby, tvary alebo hudba, sova, husky

Čo uprednostňujem?

Zo sveta knižných či filmových príbehov a postáv ma priťahujú:

 • postavy ktoré svojou múdrosťou, skúsenosťami a znalosťami presahujú dobu, odhaľujú nové súvislosti a motivujú aj iných objavovať i hľadať nové možnosti fungovania spoločnosti a sveta 
 • rozprávky, príbehy a dokumenty, ktoré ukazujú silu prírodných a vesmírnych zákonov alebo múdrosť človeka tvoriť nové svety 

Ak sa pozriem do sveta vecí, produktov a služieb, vyberám si to, čo:

 • poskytuje expertízu alebo informácie (o koho sa môžem oprieť, ak neviem ja sama)

 • podporuje ľudí myslieť (kriticky, v súvislostiach, hľadať riešenia)

 • postavené je na prelomových vedeckých objavoch alebo tradičných duchovných poznaniach 

 • kvalita je podporená dátami, faktami alebo vekom a skúsenosťou

 • odlišuje sa od tých, ktorých kvalita alebo prevedenie je otázne


Čo ma posilňuje zvnútra?

Aby ma na mojej ceste nezastavila obava z chýb alebo túžba presadzovať si vlastnú pravdu, posilniť zvnútra moje vlastné seba-vedomie a znalosti môže: 

 • upevnenie seba-vedomia, uvedomenie si osobnej sily a jedinečnosti ako rovnocennej s inými
 • ochota hľadať a prijímať nové pohľady, súvislosti, skúsenosti, fakty - vedieť sa pozrieť na veci z rôznych strán, diskutovať, hľadať riešenia
 • ochota priznať si nedostatok / omyl / chybu bez seba-obviňovania 
 • odvaha dať o sebe, resp. o svojom poznaní vedieť iným
 • rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností (nebáť sa byť videná, využívať overené aj inovatívne spôsoby odovzdávania poznania bez nutnosti šokovať - stavať na skutočnej seba-dôvere vo vlastné schopnosti)


Text spracovala:  Daniela Tejkalová

Zdroje: The Hero and The Outlaw, Margaret Mark a Carol S. Pearson (biblia moderného marketingu), Rodičovství je věda (Margot Sunderland), 13 ročná prax v oblasti marketingu a prieskumu trhu pre nadnárodné spoločnosti, verejne dostupné zdroje (internet, knihy), štúdium dejín filozofie, transformačný koučing, kineziológia (OneBrain), hipoterapia a ďalšie pracovné aj osobné skúsenosti.

Využívajme svoju silu pre seba aj svet