VODCA

08.09.2022

"DÁM TO DO PORIADKU!"

Archetyp VODCA je súčasťou 12 základných charakterov, ktoré sú prítomné všade v našich životoch. Nájdeme ich v príbehoch, legendách, filmoch, v médiách, reklame, na ulici, večierku, v rodine a aj sami v sebe. Sila archetypov spočíva v ich energii, v symboloch, pocitoch a emóciách, ktoré reprezentujú - v ich čistej alebo tienistej podobe. Sú nám blízke, odporné alebo nás priťahujú, pretože stelesňujú celú škálu nám prirodzených potrieb a túžob. V každom z nás je kúsok z každého archetypu! Aj vo mne... preto píšem v prvej osobe a v ženskom rode:-)


Ak sa s energiou archetypov naučíme pracovať vedome, získame silu ktorá má schopnosť meniť svet. Akým spôsobom ich pretavíme do vlastného života je už na každom z nás:-)


Ako pracovať s textom?

Nechajte na seba slová aj obrazy voľne pôsobiť a vzdajte sa potreby hodnotiť - seba alebo iných, ak niekoho rozpoznáte. Prospešnú silu každého archetypu totiž potrebuje každý z nás. Ak je použitá v správny čas a na správnom mieste, dokáže pozitívne meniť naše osobné životy rovnako ako svet.


Archetyp Vodca

Čo je pre mňa dôležité?

Cítim sa zodpovedná za dianie okolo mňa. Mám rada, ak veci dobre fungujú a preto chcem mať všetko pod kontrolou, vo vlastných rukách. Cítim že viem, čo s tým. Mojim cieľom je vytvoriť prosperujúcu spoločnosť, harmonickú rodinu či komunitu alebo doviesť projekt do úspešného konca. Viem, že najskôr však musím mať "upratané sama v sebe" (mať svoje emócie, myšlienky a správanie pod kontrolou), aby som mohla byť dobrým vodcom sama sebe a nesklamala dôveru iných. 

Ako ma spoznáte?

V mýtoch, príbehoch aj v živote ma spoznáte medzi postavami ako vodca, aristokrat, kráľ/kráľovná, rodič, riaditeľ, politik, zodpovedný pracovník, manažér, administrátor, Zeus, Hera, Aténa alebo aj manipulátor, tyran, skorumpovaný politik, boss podsvetia či otrokár.

Čo ma oslabuje alebo zvádza z cesty?

Túžim sa vyhnúť chaosu. Viem ako na to, ale niekedy sa bojím, že na to nebudem mať dostatok schopností a zdrojov, alebo moje snahy niekto prekazí či odhalí moje slabosti, zvrhne ma z trónu a ja nebudem môcť dokončiť moju úlohu. Keď naopak zacítim vôňu úspechu, môžem sa nechať strhnúť túžbou po ešte väčšej moci a plnej kontrole nad dianím. V takých prípadoch viem byť veľmi panovačná, nekompromisná, nespolupracujúca a autoritatívna.

Ako sa vyvíjam? 

 1. Level 1: preberám zodpovednosť za stav môjho vlastného života
 2. Level 2: riadim svoju rodinu, skupinu, organizáciu
 3. Level 3: stávam sa vodcom / lídrom svojej komunity, oblasti alebo spoločnosti 

Čo ma charakterizuje?

Kľúčové potreby: PORIADOK

Dary: schopnosť VIESŤ (seba aj iných) 

Pasce: túžba po moci, obdive, neomylnosti s extrémnym pocitom výnimočnosti a oprávnenosti riadiť (všetko, všetkých)

Riziká: panovačný autoritatívny vodca (bez schopnosti empatie, súcitu, spolupráce)

Symboly: tmavé elegantné farby, tvary alebo hudba, kov, husky, lev, orol, symboly moci, statusu aj luxusu

Čo uprednostňujem?

Zo sveta knižných či filmových príbehov a postáv ma priťahujú:

 • postavy, ktoré majú v spoločnosti vysoké postavenie a moc (dosahovanú silou alebo schopnosťami)
 • postavy, ktoré iní ľudia nasledujú pre ich prirodzené vodcovské schopnosti a ľudské cnosti  
 • rozprávky a príbehy, ktoré ukazujú silu a charakter jednotlivca, ktorý je schopný doviesť iných (rodinu, skupinu, spoločnosť, firmu) k vytúženému cieľu 

Ak sa pozriem do sveta vecí, produktov a služieb, vyberám si to, čo:

 • pomáha ľuďom byť viac organizovaní

 • má vysoký status (a kvalitu) produktov / služieb používaných mocnými ľuďmi na dosahovanie ich cieľov

 • reprezentuje relatívne stabilnú oblasť alebo produkt poskytujúci bezpečie a predvídateľnosť v chaotickom svete

 • má priemernú až vysokú cenu, chce sa odlíšiť od priemeru

 • poskytuje celoživotnú záruku, technickú asistenciu alebo informácie, ktoré udržiavajú alebo rozširujú moc


Čo ma posilňuje zvnútra?

Aby ma na mojej ceste nezastavilo nízke sebavedomie, nedostatok schopností či naopak prehnaná túžba po moci (dosiahnuť svoje za každú cenu), posilniť zvnútra moje vlastné seba-vedomie a schopnosti môže: 

 • upevnenie seba-vedomia, uvedomenie si osobnej sily a jedinečnosti ako rovnocennej s inými
 • rozvíjanie svojich prirodzených vodcovských schopností, zahŕňajúcich rozvoj empatie, súcitu, schopnosti spolupráce a efektívnej komunikácie
 • uvedomenie si zámeru a dosahu svojich vízií aj možností ich dosahovania (komu a čomu vízia a spôsoby jej dosahovania prospievajú alebo škodia?), teda prebratie plnej zodpovednosti za moje konanie (zo všetkými dôsledkami)
 • udržovanie rovnováhy cez uvedomenie si osobných hraníc (má zmysel dosiahnutie cieľa za každú cenu, na úkor niečoho/niekoho... aj seba samej?)  


Text spracovala:  Daniela Tejkalová

Zdroje: The Hero and The Outlaw, Margaret Mark a Carol S. Pearson (biblia moderného marketingu), Rodičovství je věda (Margot Sunderland), 13 ročná prax v oblasti marketingu a prieskumu trhu pre nadnárodné spoločnosti, verejne dostupné zdroje (internet, knihy), štúdium dejín filozofie, transformačný koučing, kineziológia (OneBrain), hipoterapia a ďalšie pracovné aj osobné skúsenosti.

Využívajme svoju silu pre seba aj svet