Bytie s koňmi

29.12.2022

Len tak spolu byť, cítiť vzájomné prepojenie, súlad a absolútne prijatie toho, kým som. Cítiť sa v bezpečí, obalená všadeprítomnou krásou, dotýkajúcou sa každej bunky môjho tela. Cítiť sa veľká a nekonečná ako Vesmír a zároveň jedinečná a plná živého života Prírody. Takto sa cítim vo vzácnych momentoch bytia s mojou kobylkou Ninkou alebo aj s inými koňmi. Nie vždy. Ale tie momenty stoja za všetku námahu, starosti a blato, ktoré zažívam, kým toto zažijem. Viem, že pre ten pocit žijem, preto som tu, na Zemi. A práve ten pocit túžim zdieľať ďalej... s tými, ktorí chcú.

Počas jesene 2022 som absolvovala 10 týždňový intenzívny interaktívny online kurz s Kathy Pike, mojou obľúbenou autorkou kníh, koučkou, lektorkou a zakladateľkou The Academy for Coaching with Horses. Dalo mi to celkom zabrať, pretože úlohy, ktoré sme dostávali, načreli hlboko do môjho podvedomia a vyniesli na povrch všeličo. To bolo aj cieľom - aby sme si ako facilitátori doplnil nielen skladačku vedomostí a zručností, ale aj zvedomili svoje vlastné postoje, podvedomé programy a presvedčenia. Lebo len tak môžeme pomáhať k autenticite iným. 

Za najväčší dar kurzu považujem vlastnú skúsenosť s odhaľovaním múdrosti ľudského tela a konskej vnímavosti na jemné odtiene života, ako aj niekoľko faktov, ktoré mi dodali sebaistotu na moju cestu. Viac o tom inokedy, nateraz len jeden citát z poslednej knihy Kathy Pike, Life Lessons from the Heat of Horses, ktorý pekne objasňuje, prečo je mi pri koňoch rovnako dobre ako v lese. Za nie celkom poetický preklad sa ospravedlňujem, nie som angličtinár:-)


"Lesné kúpanie, alebo "shinrin-yoku", znamená "nasávanie atmosféry lesa." Pojem "lesné kúpanie" sa prvýkrát objavilo v Japonsku v 80. rokoch 20. storočia a odvtedy sa stalo kľúčovou súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti japonskej medicíny. Pobyt v lese a nasávanie atmosféry (na rozdiel od dobývania) prináša množstvo pozitívnych duševných a fyzických výsledkov. Lesné kúpanie môže zahŕňať praktiky uvoľnenia túžob ega, vdychovanie vôní, ktoré sú prítomné, a precítenie emócií vlastného tela. Môže tiež pomôcť vytvoriť širší pocit živosti cez celé telo a umožniť človeku sústrediť sa na prítomný okamih, čím si myseľ oddýchne od stresu dnešného sveta.

Aj keď prácu, ktorú robím, nazývam "koučing s koňmi", tento jedinečný proces a objavovanie s koňmi by sa dalo nazvať "kúpanie koňmi". Táto prax byť s koňmi ich spôsobom, mať zmysly dokorán, všímať si, čo sa vynára vo fyzickom tele a vžiť sa do prostredia prostredníctvom vnemov, umožňuje ľuďom plne sa integrovať do spôsobu akým žijú kone. Keď je človek viac zakorenený v prítomnom okamihu s jemným, láskavým konským priateľom, opäť sa zjednotí s prírodou.

Psychické, emocionálne a fyzické prínosy pre jednotlivcov praktizujúcich umenie byť s koňmi konským spôsobom, nie ľudským spôsobom, sú podobné ako pri lesnom kúpaní. Je tu hlboký pocit návratu domov k sebe a k spojeniu s prírodou a s niečím dôležitejším ako naše telo. John Muir (1838-1914), známy ako otec amerických národných parkov, napísal: "Tisíce unavených, nervami otrasených, veľmi civilizovaných ľudí začínajú zisťovať, že ísť do hôr znamená ísť domov. Divočina je nevyhnutnosťou".

Navrhujem, aby tisícky vystresovaných, nadmerne stimulovaných, neuzemnených a emocionálne rozbitých ľudí našli svoju cestu k zvieratám, domestikovaným aj divokým, ako ku zdroju návratu k prírode v snahe vrátiť sa domov. Príroda je našim skutočným domovom a častokrát lepším liekom ako tabletky, aj napriek každodennému riziku v rukách človeka. Zvieratá v prírode sú pre nás modelom prirodzeného, ​​biologického spôsobu života vo svete. Kone, ako cítiace bytosti s vysokou inteligenciou, nás tam vedú, často práve vtedy, keď to najmenej čakáme.

Zažívať spoločenstvo s prírodou, bez potreby majetku, produktov, informácií a seba navzájom, zažívať spojenie so všetkými časťami prírody sa dosiahne, keď sa posunieme smerom k oveľa širšiemu pohľadu na realitu, ktorý zahŕňa rešpekt a súcit ku všetkým živým systémom. Aby sme dosiahli toto pochopenie, musíme sa v podstate "stať znovu divokými" navrátiť sa k tomu, čo je najprirodzenejšie a najautentickejšie. Kúpať sa, dostať sa do hlbokého uvedomenia, keď sme ponorení v prírode, spolu s jej tvormi. Pamätajte, že aj my sme jedným z jej zvierat."

Zdroj: Kathy Pike / Life Lessons from the Heart of Horses

Kniha je dostupná cez Amazon


Čo viac dodať? 

Asi len to, že zájdite do lesa, alebo ku koňom... zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, uzemnite a sprítomnite a zažite to sami:-) Alebo sa pridajte ku mne cez Rozvoj s koňmi.