Koučing a rozvoj s koňmi - čo to je?

24.07.2023

Stalo sa vám, že vám niekto nerozumel, cítili ste sa prehliadaní alebo neistí, vyčerpaní a bez nápadov ako ďalej? Tak aj s tým vám kone dokážu pomôcť a dokonca aj bez toho, aby ste na nich sedeli! Dnes pár slov o tom, čo je (aj nie je) koučing a osobný rozvoj s koňmi, komu je určený aj ako to prebieha. Téme sa venujem od roku 2018 a som presvedčená, že múdrosť koní môže výrazne ovplyvniť život ľudí v 21. storočí. Prečo a ako? Dozviete sa v článku.

Kráľovstvo za koňa!

Týmto pokrikom vraj Richard III. sľuboval čokoľvek za to, aby si mohol zachrániť holý život a utiecť na koni z prehranej bitky. Dnes už síce bojovať o holý život s koňmi nemusíme, no stále nám vedia pomôcť, "nakopnúť sa" a občas nás aj doslova "vytiahnu" z blata.

Mne osobne kone pomohli prekonať niekoľkonásobné vyhorenie v práci, predčasnú smrť rodičov, rozchody, pády aj životnú neistotu a poskytli mi nové uhly pohľadu na život i moje poslanie.


Mnoho ľudí, podobne ako ja, nachádza pri koňoch útočisko, oporu, pocit blízkosti, chvíľu rozptýlenia zo stresu a "preladenie" z pocitov trápenia do pocitu radosti a osobnej sily. Ide pritom o bežných ľudí rôzneho veku i postavenia, bez vážnejších psychických problémov alebo porúch, ktorých to z nejakého neznámeho dôvodu "ťahá ku koňom". Vrátane detí.

Niekomu stačí len sa na kone pozerať, pohladkať ich spoza ohrady, tí odvážnejší si nájdu jazdeckú školu, dovolenkovú vychádzku na koni v prírode a deti aspoň detský tábor. Alebo si koňa rovno kúpia (ako ja... to ale neodporúčam bez predchádzajúcich skúseností!).

Veľa ľudí je pritom ochotných dať "čokoľvek" (čas, peniaze, cestovanie, námahu, vzťahy...) za možnosť byť s koňmi.

Čím to je, že majú kone takú silu? 

Tajomstvo neleží len v konskom srdci, ktoré je 5x väčšie ako to naše ľudské... a ukrýva množstvo lásky aj pre ľudí... ale v ich prirodzených schopnostiach žiť na Zemi v harmónii, o ktorých je hodno rozprávať. 

Vedeli ste napríklad, že kone:

 • žijú v "prítomnom okamihu" (o ktorom sa dnes veľa hovorí) neustále?
 • dokážu sa flexibilne prispôsobiť podmienkam už milióny rokov?
 • sú majstri komunikácie a vzťahov, a to aj bez slov a na diaľku?
 • žijú v dokonalej harmónii a rovnováhe so svojim okolím a nežijú na úkor iných?
 • kone vždy vedia čo chcú a vedia sa tam dostať (aj bez drsného boja)?
 • dobrovoľne nasledujú len tých, komu dôverujú?

Máte pocit, že to všetko by sme my ľudia mali už dávno vedieť?

Nuž pravda je, že často nevieme. Rokmi "civilizovania" ľudskej spoločnosti sme žiaľ mnohí zabudli na tieto základné prírodné "zručnosti prežitia" ktoré v sebe máme aj my... len ich nevyužívame. 

Kone ich ešte nezabudli a môžu nás to "doučiť" aj dostať nás do väčšieho súladu, pohody, osobnej sily a odolnosti – ak ich budeme počúvať.

Je to podobné ako s prírodou. Ak ju začneme naozaj počúvať, zistíme, že to nie je "len" životné prostredie potrebné na naše prežitie, ale že príroda neustále ŽIJE aj uprostred nás, v našom tele, kostiach, v krvi aj v srdci.

Kone... nám tú prírodu v nás... dokážu pomôcť odhaliť, aj nás naučiť ako s ňou žiť... v súlade, harmónii a skutočnom partnerstve.

Osobný rozvoj vs. terapia s koňmi

Niet pochýb, že kone naozaj dokážu "hýbať" ľuďmi a to aj v treťom tisícročí plnom techniky!

Možno aj preto vznikajú nové a nové odbory, ktoré ich energiu a schopnosti dokážu zmysluplne využiť. A tým nemyslím len už známu hipoterapiu alebo množstvo rozdielnych štýlov jazdenia, zapriahania, show či výcviku koní.

V súčasnosti už existuje viacero odborov, ktoré využívajú schopnosti koní aj na podporu a rozvoj osobnosti, liečbu mentálneho zdravia alebo vzdelávanie dospelých a detí a to aj bez samotného jazdenia či vôbec sedenia na koni.

V tomto článku sa zameriam na dve oblasti, ktoré sú mi aj najbližšie:

 1. profesionálny koučing facilitovaný koňmi (Equine Facilitated Professional Coaching) a
 2. osobný rozvoj facilitovaný koňmi (Equine Facilitated Human Development)

Ich prístup a techniky sa líšia, no podstata je rovnaká. Pre zjednodušenie a svoje potreby ich označujem ako "koučing a rozvoj s koňmi". 

O čo tu ide?

Vďaka spolupráci s koňmi a vyškoleným profesionálom, môžu ľudia cez koučing a rozvoj s koňmi

 • rozvíjať svoj osobný potenciál, komunikačné a sociálne zručnosti, autentickosť, flexibilitu a kreativitu,
 • získať väčšiu úroveň sebauvedomenia a schopnosti riadenia vlastnej energie a zvládania stresu,
 • tvoriť a rozvíjať zmysluplnejšie vzťahy,
 • získať prístup ku svojej intuícii a inteligencii vlastného srdca.


Za dôležité považujem spomenúť to, že koučing alebo osobný rozvoj s koňmi nie je víkendový zážitok, relax ani terapia

Aj keď stretnutie s koňmi je vždy zážitok i relax a určité prvky terapie sa pri koňoch objavujú spontánne často, hlavný rozdiel je v tom, že vo všeobecnosti

 1. koučing a osobný rozvoj je zameraný primárne na "rozvoj potenciálu" bežne zdravých osôb schopných fungovania v spoločnosti, zatiaľ čo 
 2. terapia je svojou povahou zameraná AJ na "liečbu zranení, tráum a porúch" osobnosti (no vie pomôcť aj zdravým ľuďom k väčšiemu sebapoznaniu a rozvoju). 

Rozdiel medzi typmi stretnutia je podobný asi ako medzi liekom, vitamínom a zmrzlinou. Pomáhajú všetky, ale nie vždy a každému rovnako.

Kone učia žiť v prítomnosti, rovnováhe a harmónii.

Bezpečie, rešpekt a dôvera je základ pre rozvoj s koňmi

Rozvojový, vzdelávací aj liečivý potenciál koní spočíva v ich prirodzených vlastnostiach a schopnostiach. Účinné sú však len vtedy, ak majú možnosť byť prejavené a pochopené klientom a kôň má pritom naplnené všetky svoje základné potreby, je spokojný a zdravý.

Vtedy nás kone môžu naučiť mnoho užitočného aj pre bežný život v modernej spoločnosti a pomôcť nám k rovnováhe.

Prístupov a metód osobného rozvoja s koňmi je vo svete veľa, dnes vám prinášam mne blízky prístup - inšpirovaný osobnou skúsenosťou, vzdelávaním aj pár ročnou praxou.

Ako prebieha koučing a rozvoj s koňmi a čo je dôležité?

 • Bezpečnosť je na prvom mieste. Klient je oboznámený s povahou stretnutia, inštinktami a správaním koní pred tým, kým príde s nimi do kontaktu.
 • Stretnutia s koňom prebiehajú výlučne "zo zeme" a v pripravenom prostredí bez vonkajších vplyvov (iných koní a ľudí, nesúvisiacich s procesom).
 • Počas stretnutia prichádza k fyzickej alebo energetickej (bezdotykovej) interakcii, čo znamená že klient sa môže ale aj nemusí koňa vôbec dotknúť, v rešpekte k svojim pocitom aj prejavom koňa.
 • Energia a reakcie koňa na správanie alebo zmenu vnútorného prežívania klienta slúžia ako cenný biofeedback koherencie (podobne ako vedecké HeartMath® senzory), vďaka ktorému klient "vidí" lepšie sám seba - svoje myšlienky, fyzické prejavy, emócie aj postoje a ich súlad - aj ich jemnú zmenu. 
 • Stretnutia prebiehajú individuálne alebo v malých skupinách  do 8 osôb, ktoré zaručujú hĺbku a osobný prístup. 
 • Ideálne je, ak je stretnutí viac, pre prehĺbenie nového poznania a schopností.

Akú rolu má človek?

Stretnutím sprevádza kouč alebo facilitátor s potrebným vzdelaním, osobnou vyzretosťou aj dobrou znalosťou koní.

Cieľom nie je klienta "opraviť", učiť ani ukazovať ako je to "správne".

Kouč/facilitátor svojou prítomnosťou skô pomáha klientovi k vlastným uvedomeniam a väčšiemu porozumeniu sebe aj iným prostredníctvom otázok, postrehov alebo aj tlmočením reči koňa. 

Akú rolu má kôň?

Pri koučingu a rozvoji je kôň rovnocenný partner, nie nástroj ani liek. Podstatná časť "práce" je na samotnom klientovi, jeho ochote rásť, vnímať, cítiť, chápať, učiť sa a meniť nefunkčné vzorce správania sa.

Počas spolupráce má kôň možnosť slobodného prejavu a často aj voľného pohybu po priestore (v rámci bezpečnosti!, čiže je na také aktivity pripravený a klient tiež).

Povaha, skúsenosti, minulosť, individualita koňa, jeho správanie a jemné zmeny prejavu, energia alebo "názor" sú považované za dôležitú súčasť procesu, preto ich kouč / facilitátor potrebuje poznať a vedieť vyhodnotiť.

Témy z praxe

Počas koučingových a rozvojových stretnutí s koňmi sa témy veľakrát opakujú, len ich hĺbka, rozsah a osobné prežívanie sa mení. Často sa objavujú témy ako

 • neviem ako ďalej v živote, ktorou cestou sa vybrať alebo aký je môj cieľ
 • mám plnú hlavu myšlienok, cítim stres, únavu, môj výkon klesá
 • máme doma dusno, s partnerom / rodičmi / svokrou si nerozumieme
 • práca, domácnosť, deti mi prerastajú cez hlavu, neviem čo s tým
 • všetci ma prehliadajú / nik ma nepočúva atď.
 • mám všetko a stále nie som spokojný/á... prečo?

Väčšina tém úzko súvisí so sebauvedomením a prácou s vlastnými emóciami, postojmi, víziami, schopnosťou konštruktívne komunikovať a používať svoju vlastnú energiu efektívne. Skôr či neskôr sa téma zvrtne aj na stres a zdravie jednotlivca a jeho schopnosť odolávať zmenám a výzvam života.

Ku koňom to ale ťahá aj ľudí s rôznymi vážnejšími problémami ako je napr. depresia, úzkosti, schizofrénia, sebapoškodzovanie, alkoholizmus, závislosti, PTSD, dramatické životné traumy a pod. Koučing a rozvoj s koňmi dokáže síce poskytnúť týmto ľuďom akúsi oporu a nádej už len samotnou prítomnosťou koňa, celková liečba však patrí do rúk odborníkom na duševné zdravie. Ak sa spojí pomoc psychoterapeuta s energiou koní, účinok liečby môže byť znásobený, no takých odborníkov je ako šafránu a to aj vo svete.

Na záver

O tom, ako kone dokážu pomáhať rozvíjať ľudský potenciál a pritom zostať spokojnými koňmi, existuje už množstvo užitočnej literatúry, na úvod tento príspevok verím stačí. 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o živote koní alebo o tom, ako koučing a rozvoj s koňmi vyzerá v praxi, napíšte mi. Alebo si prečítajte viac v knihe Čarovné kone.

Daniela Tejkalová

Foto: archív DT a OZ Čarovné kone

Ďalšie články z môjho blogu

nielen o životnej pohode

Dnes spoločnosťou rezonuje téma duševného zdravia a stresu viac ako kedysi. Niet sa čo čudovať. Pandémia s nami zamávala a ďalšie udalosti tiež. Mnoho nevideného a potlačovaného sa dostáva na povrch. Aj ja som si len nedávno uvedomila niekoľko dôležitých súvislostí, ktoré mali vplyv nielen na smrť mojich rodičov, ale aj na môj život, zdravie,...

Stalo sa vám, že vám niekto nerozumel, cítili ste sa prehliadaní alebo neistí, vyčerpaní a bez nápadov ako ďalej? Tak aj s tým vám kone dokážu pomôcť a dokonca aj bez toho, aby ste na nich sedeli! Dnes pár slov o tom, čo je (aj nie je) koučing a osobný rozvoj s koňmi, komu je určený aj ako to prebieha....

Ako sa máš? Dobre. Dá sa to. V pohode! Odpovedáme často, no je to naozaj tak? Ako vlastne vyzerá život, v ktorom vládne pohoda, pokoj a máme sa fakt dobre? Pre každého asi nejako inak. Niekto sa cíti dobre keď ho nič nebolí alebo je zamilovaný. Iní keď má za sebou tretiu dovolenku, dokončil projekt a zožal úspech. A ďalší...

Predstavte si, že kráčate krajinou a usmievate sa šťastím, pokojom a krásou, ktorá vás obklopuje. Vychutnávate si každý krok a tešíte sa, ako si večer urobíte oheň. O pár minút nato sa strhne búrka a príval ľadovej vody vás premočí do nitky.

Chcte viac info?