Môžu byť negatívne pocity pozitívne?

13.01.2021

Pocity nemáme nadarmo. Ani tie "negatívne". Aj keď to tak nevyzerá, ich cieľom je pomôcť nám. Problém nastáva vtedy, ak pocity nepočúvame, zneužívame ich alebo je ich priveľa. Pozrime sa spoločne na základné pocity a emočné systémy, ktoré ovplyvňujú náš život. Zistite, kedy je aj hnev opodstatnený, načo je dobrý smútok a čo robiť, aby vás strach neovládol.

Vedeli ste, že smútok môže byť aj veľmi liečivý?

Ak ste ešte nevideli animák "V hlave", vrelo doporučujem! Nájdete v ňom podobný prehľad a význam našej základnej emočnej výbavy.

Medzi základné emočné systémy, ktoré riadia náš život v spoločenstve patrí

 • STRACH, SMÚTOK, HNEV, POCIT VINY, STAROSTLIVOSŤ, HRA, RADOSŤ a ZVEDAVOSŤ.

Uvedené systémy má človek veľmi podobné, ak nie úplne rovnaké, ako majú ostatné cicavce na Zemi. Vo svete zvierat fungujú tieto systémy veľmi dobre už niekoľko miliónov rokov, podobne ako základný životný systém prežitia. Cieľom emočných systémov je tvorba a udžanie sociálnych väzieb a spolužitie v spoločenstve.

V našom súčasnom svete a v živote moderného človeka spôsobujú tieto emočné systémy zdá sa ale viac problémov ako osohu. Čím to je?

Zrejme asi len preto, že sme tieto "nižšie, tkz. "zvieracie" princípy, zatiaľ plne nepochopili, potlačili a prekryli "ráciom", podobne ako celý "ženský princíp" spolupráce, citu a jemnej sily.

Je čas prijať PRÍRODU V NÁS za našu užitočnú súčasť a naučiť sa s ňou žiť!


Sú negatívne pocity naozaj negatívne? 


Pri pozornom čítaní nasledujúcich riadkov si možno uvedomíte, že nám tie "negatívne" pocity vedia byť aj užitočné. Ak ich budete sledovať vo vašom vlastnom živote a naučíte sa s nimi pracovať, je možné, že získate oveľa viac, ako tým, že si ich nebudete všímať, alebo ich potlačíte.

STRACH 

 • Strach nás chráni pred možným nebezpečím. Núti nás k aktivite a vyriešeniu ohrozujúcej situácie. Hrozba môže byť fyzická (útok na telo) a v prípade ľudí aj duševná - cítime pocit zraniteľnosti (útok na naše sebavnímanie, zvyky, pohodlie, vieru). 
 • Strach môže byť aktuálny (hrozba je tu a teraz), ale môže byť aj "virtuálny" (hrozba sa ozýva z minulých zážitkov alebo sa týka budúcnosti).
 • Ako spracovať strach? Uvedomte si, o čo v danej situácii naozaj ide (z čoho konkrétneho máte strach?) a zariaďte sa podľa toho. Ak potrebujete ochrániť svoje fyzické hranice, využite to, čo v danej chvíli viete alebo sa na podobné situácie pripravte vopred. Ak potrebujete chrániť svoje "presvedčenia", pozrite sa pozorne na to, do akej miery sú pre vás naozaj prospešné a podľa toho sa rozhodnite či ich posilníte alebo sa rozhodnete zmeniť.

HNEV

 • Hnev nám pomáha chrániť to, čo je pre nás dôležité - fyzický životný / osobný priestor, život a zdravie moje alebo potomkov, potravu, ale aj duševné idei, sebaobraz, zvyklosti, pohodlie, nápady, energiu. 
 • Pri pocite hnevu je potrebné najskôr uvedomiť si, o čo ide. Ak vám "stúpa tlak", dýchajte pomaly a zhlboka. To môže zabrániť pretaveniu hnevu do zúrivosti, kedy už strácame nad sebou kontrolu. Dýchajte pomaly a pýtajte sa sami seba - aké hranice (fyzické alebo duševné) boli prekročené? Ako ich viem posilniť či opraviť? Aké mám možnosti?

 • Ak cítime úzkosť alebo pocit nedôvery (čo sú tiež prejavy hnevu), je možné, že sa jedná o nečestné správanie druhého človeka, kedy dotyčný niečo pred nami schováva (možno aj sám pred sebou a teda nezámerne). Môžeme to preveriť (spýtame sa, pozorujeme), alebo sa aspoň vieme podľa toho zariadiť (zvýšime ostražitosť a pod.).

 • Ak cítime frustráciu (prejav hnevu), je možné, že aktivita, ktorú robíme, nie je efektívna. Hľadáme teda spôsob, ako to robiť inak alebo žiadame o pomoc.

SMÚTOK

 • Smútok je vlastne STRES Z ODLÚČENIA. Pomáha nám udržať blízkosť iných a funkčné sociálne väzby, ktoré nám dávajú pocit bezpečia či dôležitosti. Odlúčenie / strata však nemusí byť vždy negatívna, môže byť aj v mojom záujme (napr. získať samostatnosť, zmeniť niečo v živote a pod.).

 • Ak cítite smútok v duši, potrebujete najskôr vedieť, či viete situáciu ovplyvniť alebo nie. 

 • Ak viete situáciu ovplyvniť (napr. ste len niečo stratili, niekto vás opustil a pod.), hľadajte, čo potrebujete uvoľniť (napr. závislosť na niečom či na niekom) alebo oživiť (napr. vlastné schopnosti či sebavedomie). 

 • Ak neviete situáciu ovplyvniť (udiala sa nevratná strata alebo smrť), precíťte, čo je potrebné oželieť (trúchlením/vyplakaním) alebo si zapamätať a oceniť (poučiť sa, uchovať spomienku). 

 • Verte, že čas je najlepší lekár, ten pomôže aj vám (podobne ako mnohým iným).


Sú pozitívne pocity naozaj len pozitívne?


Ľudia zvyknú nazývať "nešťastím" všetko, čo nie je šťastie alebo radosť. A tak majú pocit, že strach, smútok či hnev, je pravý opak šťastia či radosti. Ale so šťastím a pocitom radosti treba pracovať rovnako ako s každou inou emóciou: precítiť - pochopiť - prijať - poďakovať - pustiť. 

RADOSŤ a ŠŤASTIE

 • ŠTASTIE (zvýšený pocit radosti) je vraj najnebezpečnejšia emócia. Nie preto, že by nebola príjemná. Ale preto, že ľudia sú ochotní pre jej dosiahnutie urobiť čokoľvek. Aj napriek tomu, koľko utrpenia, zmätku a nestability spôsobujú (sebe aj iným) pri jej dosahovaní.

 • Šťastie / radosť nie je finálny stav, ale len momentálna pasáž života, súčasť prežitku prežívania (nazývaného aj "flow" alebo TU a TERAZ). 

 • Nežeňte sa za šťastím! Užívajte si ten pocit vtedy, keď príde.

STAROSTLIVOSŤ

 • Pocit starostlivosti udržuje súdržnosť. Poskytuje oporu, istotu, pomoc a podporuje spoluprácu. Buduje, rozvíja a upevňuje medziľudské vzťahy. Láskavé väzby dávajú jednotlivcom nádej na udržanie láskavých vzťahov (aj opätovanie starostlivosti), nie však povinnosť.

 • Pocit starostlivosti sa buduje v rannom veku a to prostredníctvom láskavej telesnej interakcie (dotyky, hladkanie, neha, pozornosť....). Dotyky rozvíjajú potrebu aj schopnosť starať sa o iných a zároveň o seba. 

 • Dostatok láskavých interakcií v detstve môže v budúcnosti zabrániť problémom s agresivitou alebo necitlivosťou (s nedostatkom potreby starať sa o iných alebo o seba) alebo s potrebou kompenzovať si ich nedostatok prílišnou starostlivosťou o iných (syndróm "hyperprotektívnej matky"). 


"Problémy vznikajú vtedy, keď sa ľudia tak veľmi upnú na to, čo chcú dosiahnuť, že prestanú nachádzať radosť v prítomnosti, ktorú prežívajú. Akonáhle sa to stane, prídu o šancu na spokojnosť." 

Mihaly Csikszentmihalyi


Zdá sa vám, že ľudský emočný život je oveľa bohatší ako týchto pár pocitov? 


Áno, je to tak. Naše životy sprevádza celá škála pocitov a emócií. To vyššie uvedené je len ZÁKLADNÁ VÝBAVA toho, čo ovplyvňuje náš pocit zo života, spoločenské vzťahy a naše správanie.

Pri všetkých pocitoch je však dôležité pýtať sa "o čo tu naozaj ide?" a hľadať pocit "za pocitom" alebo hlbšie pod pocitom.

Ako zistíte, že ste našli ten správny pocit, ktorým je potrebné sa zaoberať?

Precíťte svoj pocit / emóciu a dobre počúvajte, čo vám hovorí. Ak zachytíte a prijmete ten správny odkaz, sila vnemu (pocitu /emócie) poľaví alebo úplne zmizne.

A potom je už na vás, čo s odkazom urobíte. 

Jediné čo neodporúčam robiť, je vypnúť "kontrolky signalizačného systému" a prestať ich používať. Je to podobné, ako keby ste mali pri sebe kompas či pred sebou palubnú dosku a odmietli toto užitočné zariadenie používať, hoci viete, že bez nich sa strácate.

Skôr či neskôr by totiž potlačené pocity začali vybuchovať ako sopka, smerom von alebo dovnútra. A to nemusí dopadnúť dobre! Pretože všetko, čo vybuchuje, raz narazí a môže sa odraziť aj na vašom vlastnom zdraví. A to je veru škoda.

Daniela Tejkalová


Ak vás emočný svet ľudí zaujíma viacej, môžete si stiahnuť online lekciu venovanú pocitom, ktorá je súčasťou seba-rozvojového programu Nežná sila. Informácie v nej považujem za kľúčové pre vznik a udržanie harmonických vzťahov v spoločnosti a preto túto konkrétnu lekciu "O pocitoch a prírode v nás" odomykám pre tých, ktorí majú záujem. 


Lekcia je pripravená vo forme PDF prezentácie (25 slidov), ktorú si jednoducho viete stiahnuť do počítača a listovať ako potrebujete.

Stiahnuť si ju môžete zadarmo po vyplnení formuláru:Ostatné články v Inšpirovni:

Dnes spoločnosťou rezonuje téma duševného zdravia a stresu viac ako kedysi. Niet sa čo čudovať. Pandémia s nami zamávala a ďalšie udalosti tiež. Mnoho nevideného a potlačovaného sa dostáva na povrch. Aj ja som si len nedávno uvedomila niekoľko dôležitých súvislostí, ktoré mali vplyv nielen na smrť mojich rodičov, ale aj na môj život, zdravie,...

Stalo sa vám, že vám niekto nerozumel, cítili ste sa prehliadaní alebo neistí, vyčerpaní a bez nápadov ako ďalej? Tak aj s tým vám kone dokážu pomôcť a dokonca aj bez toho, aby ste na nich sedeli! Dnes pár slov o tom, čo je (aj nie je) koučing a osobný rozvoj s koňmi, komu je určený aj ako to prebieha....

Ako sa máš? Dobre. Dá sa to. V pohode! Odpovedáme často, no je to naozaj tak? Ako vlastne vyzerá život, v ktorom vládne pohoda, pokoj a máme sa fakt dobre? Pre každého asi nejako inak. Niekto sa cíti dobre keď ho nič nebolí alebo je zamilovaný. Iní keď má za sebou tretiu dovolenku, dokončil projekt a zožal úspech. A ďalší...

Predstavte si, že kráčate krajinou a usmievate sa šťastím, pokojom a krásou, ktorá vás obklopuje. Vychutnávate si každý krok a tešíte sa, ako si večer urobíte oheň. O pár minút nato sa strhne búrka a príval ľadovej vody vás premočí do nitky.

Máte otázku? NAPÍŠTE MI:

Som Daniela. Filozofujem, píšem a sprevádzam deti, dospelých a seniorov, najradšej aj spolu s koňmi, na ceste k väčšej pohode a harmónii na Zemi. 

Ecovea - všetky práva vyhradené, 2023

*GDPR 


Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!