Nádej, viera, láska - liek na všetky neduhy?

01.11.2020

Vraví sa, že vďaka nim dokážu ľudia preniesť hory, prežiť koncentráky, vojny, krízy aj vyliečiť sa z chronických a dokonca aj z nevyliečiteľných chorôb. O tom, že to možné je, svedčí množstvo životných príbehov aj faktov.

Je viac než isté, že viera, láska a nádej sa ale nedajú kúpiť, skopírovať, ukradnúť ani darovať (aj keď to mnohí stále skúšajú). 

Sú kdesi hlboko v nás.

Ich sila je však nepopierateľná. 

Ako ich môžeme získať? 

Nuž asi tak podobne, ako všetci tí, ktorí ich majú či získali a ktorým pomáhajú prežiť aj žiť spokojnejšie. 

Ak sa by som sa ich spýtala: "Kde získavate svoju vieru, lásku a nádej?", určite by som sa dozvedela 

 • v rodine medzi blízkymi
 • v prírode medzi nebom a zemou
 • v modlitbe medzi veriacimi
 • v srdci medzi rozumom a citom
 • v knižnici medzi knihami
 • v behu medzi stromami
 • v komunite medzi priateľmi
 • na poliach a lúkach medzi rastlinami
 • v chráme medzi meditujúcimi
 • u lekára medzi liekmi- ...

Ak niekomu dokáže pomôcť jedna z možností, bez toho aby ohrozila možnosti iné, má zaiste svoje opodstatnenie a zmysel. 

Alebo nie? 

Ak však začne byť jedna možnosť uprednostňovaná pred ostatnými a tie ostatné sú potláčané, začnú sa tieto prirodzene pýtať "prečo?". A začne obhajoba a v krajnom prípade aj boj o "svoju vieru / pravdu / možnosť, ktorá mi pomáha". 

A tento "boj" sa práve teraz odohráva vo svete. 

Prečo? 

Pretože vo svete ešte stále vládne "jednotlivec". A keď je jednotlivec presvedčený o svojej pravde ako tej jednej pravej pravde a prestáva diskutovať, tak vzniká "vojna právd jednotlivcov" a s ňou chaos prezlečený za "boj o správne veci". 

A možno aj preto, že máme priveľa informácií, faktov a názorov a nevieme vlastne, čo s nimi.Vieme, čo sa deje každú minútu vo svete, poznáme čísla... no nevieme PREČO sa to deje a ako to súvisí s nami.. nepoznáme súvislosti.

V súčasnej situácii napríklad nemáme vysvetlenia na to, ako je možné, že existujú ľudia, ktorí- boli pozitívne testovaní, ale neboli chorí 

 • boli chorí a vyliečili sa (s liekmi ale aj bez liekov)
 • boli chorí a nevyliečili sa (s liekmi)
 • neboli pozitívni aj medzi pozitívnymi 
 • neboli pozitívni aj medzi chorýmiA počúvame z rôznych strán
 • test je bezpečný a presný
 • test je nespoľahlivý a podozrivý
 • konečné riešenie je len jedno (vakcína)
 • riešení je viac a vakcína má svoje limity

Je v tom celom veľa nejasností a filtrov a tak vzniká aj veľa otázok a s nimi aj množstvo rôznych vysvetlení, pohľadov, teórií... vrátane tých konšpiračných.

Ľudia vždy hľadali odpovede na svoje otázky, no história ukazuje, že často na odpovede nebol čas ani vôľa. A "pravdy" sa chopil najčastejšie ten silnejší, mocnejší, šikovnejší, bohatší, drzejší, rýchlejší... a len občas aj niekto múdrejší. 

No dnes už ľudia nemajú chuť počúvať "jednu pravdu", chcú si na tú pravdu prísť sami. No.. podaktorí:-) Podobne ako deti, ktoré dospievajú... Niekedy majú otázok priveľa a niektoré to ani neskúsia.

Tak... a teraz prichádza otázka:

Je ľudstvo schopné "dospieť" a správať sa ako zrelý dospelý, vedomý si svojich kvalít, ktorý je ochotný spolupracovať aj prevziať za seba zodpovednosť?

Máme dnes schopnosti hľadať a nachádzať odpovede a rovnocenne diskutovať o možnostiach bez toho, aby sme tých "s inou pravdou" odsúdili, zničili, potlačili či zosmiešnili? Alebo ešte stále potrebujeme ako ľudstvo "dozrieť" a teda potrebujeme niekoho, kto nás "uprace" či "zachráni"?

Otázok je veľa.

----

Tá základná otázka týchto dní však znie: 

 •  čo dnes ovplyvňuje naše zdravie a kto je za neho naozaj zodpovedný?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje ZDRAVIE ako "stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti". 

Ak by sme toto mali brať vážne, potom by sme museli hľadať dôvody chorôb (aj tých vírusových) nielen v tele, ale aj na duši a v spoločenských vzťahoch... aby sme zistili, čo to ten "drzý vírus" s ľuďmi vlastne robí... a prečo niekto nepotrebuje žiadne lieky a zostáva zdravý a niekto s liekmi aj umrie.

Možno by sme konečne pochopili, ako málo dôrazu sa venuje múdrosti Prírody, sile nášho srdca a mysle a celkovému duševnému zdraviu. 

No a čo s tým? Čo máme teda vlastne robiť???

Ja v tejto chvíli vážne neviem. Neviem, čo pomôže zastaviť ten chaos, udržať zdravie, vyliečiť chorých a nastoliť pokoj a mier. A keďže moja dôvera v tých, čo to celé riadia bola mnohokrát sklamaná, tak sa len pýtam a žiadam odpovede, kým sa rozhodnem pre ďalšie kroky alebo zmením svoju "vieru". 

Ku všetkej úcte ku všetkým zúčastneným aj dotknutým osobám... aj s rešpektom k aktuálnym opatreniam... .

.. mám len pár konkrétnych otázok, ktoré by som si kládla ak by som bola na mieste kompetentných. Alebo by som tým aspoň niekoho poverila... pretože hoci nezastavia aktuálne dianie, môžu POMÔCŤ V PREVENCII a v blízkej budúcnosti. 

Konkrétne ma zaujíma: 

 • Koľko z pozitívne testovaných bolo/je reálne chorých a PREČO väčšina neochorela aj s vírusom v tele? Akú úlohu hrala ich psychika a vlastná imunita? 
 • Ako sa vyliečili tí, čo sa vyliečili? Čo im reálne pomohlo (karanténa, lieky, vlastná imunita, viera...)? 
 • Aké sú príčiny smrti, vplyv pridružených ochorení, veku atď.? 
 • Je očkovanie naozaj jedinou možnou voľbou "boja proti vírusom" alebo existuje lacnejšia, efektívnejšia a zmysluplnejšia cesta? 
 • Ako sa z toho celého môžeme poučiť do ďalších vĺn alebo nových "covidových" pandémií či syndémií? Pretože s prihliadnutím na zdravotný stav obyvateľstva tejto planéty (aj napriek narastajúcemu množstvu liekov) bude vlnobytie viac než pravdepodobné!

Mám a budem mať kopec ďalších ("nepohodlných") otázok... ale zdá sa nebude na ne čas ani nikoho, kto vie odpovede. 

Alebo ÁNO???

Nateraz mi preto opäť zostáva jediné - viera, láska a nádej, že to všetko zvládneme... a to spoločne. 

Ja totiž na jedného "spasiteľa.... tam vonku", ktorý to všetko urobí za mňa... bez mojej aktívnej účasti... jednoducho už neverím. Pretože cítim, že to celé závisí AJ odo mňa. A zároveň od všetkých ostatných.

A keďže sa CÍTIM BYŤ SÚČASŤOU... jednou malou, ale dôležitou kvapkou v mori... ktorá tvorí oceán, tak napĺňam svoju úlohu kvapky... a kladiem otázky.

Na záver, aby som nezabudla... píšem si na stenu "môj recept" na tieto dni: 

 1. Verím... v rovnováhu srdca a rozumu, v silu Prírody a v Princíp Života, v ktorom má všetko svoj význam. Dianie aj choroby.
 2. Cítim lásku.... hlbokú Lásku, v ktorej je obsiahnuté úplne všetko. Bez podmienok.
 3. Mám nádej... že všetko večné zostane a to premenlivé pominie. Aj toto. 

No pre istotu sa chodím dobíjať. 

Do lesa... tak ako včera.

Zostávajte v zdraví priateliaa buďte "kvapkou v mori":-)

Daniela