O sile a odolnosti

02.05.2023

Čo všetko zvládne váš mobil? Pre mnohých sú kapacita, odolnosť a inteligentné funkcie kľúčovým faktorom pri výbere. Niet divu. Zostať v spojení a byť konkurencieschopní, je dnes mimoriadne dôležité. Veď koľko ľudí by dnes bez mobilu "neprežilo"? A to nevravím len o tínedžeroch, ale aj nás dospelých:-) 

Aby sme udržali spojenie so svetom a mali po ruke smart riešenia, potrebujem okrem mobilu ale ešte aj niečo iné. Potrebujeme byť "použiteľní", flexibilní a odolní hlavne my sami! Tak dnes pár slov o reziliencii a inteligencii srdca, pretože práve tam pramení naša výkonnosť, schopnosť odolávať stresu aj riešiť problémy.

Kapacita bateriek a reziliencia

Možno ste si už všimli, že keď nemáte dosť energie a cítite sa vyčerpaní (vaše baterky sú vybité), je pre vás náročné jasne myslieť, riešiť úlohy, zmysluplne komunikovať či odraziť sa zo dna po náročnej situácii a vrátiť sa späť do pohody. 

Naša odolnosť, resp. reziliencia, je vtedy nízka. Aby sme svoju odolnosť zvýšili a stali sa opäť lepšie "použiteľnými", je mimoriadne dôležité vedieť si energiu (svoje vnútorné baterky) chrániť, dobíjať aj používať efektívne.

Pohľadov na to, čo je reziliencia je dnes viacero, ja si tu prepožičiam definíciu reziliencie od HeartMath Institue, pretože je mi veľmi blízka a dáva mi to zmysel. Vďaka HeartMath som si uvedomila mnoho súvislostí aj v mojom osobnom živote a dostala som sa k tomu vlastne cez rozvoj s koňmi.

"Reziliencia je kapacita pripraviť sa, zotaviť sa a prispôsobiť sa stresu, výzve alebo nepriazni osudu."


Kľúčové je tu pritom slovo kapacita,vystihujúce objem využiteľnej energie, ktorý máme na zvládanie denných úloh a výziev. 

Jednoducho povedané, reziliencia je vlastne energia, ktorú máme k dispozícii nielen fyzicky, ale aj mentálne, emočne a spirituálne

Ak máme vysokú úroveň reziliencie alebo plne dobité baterky, máme väčšiu kapacitu zostávať kľudní, myslieť jasne a mať pod kontrolou svoje emócie

Úplne iné to je, keď sme vyčerpaní a stres naše vyčerpanie len ďalej prehlbuje. Je to podobné, ako keby sme chceli naštartovať auto s vybitou baterkou. Jednoducho to nejde alebo to drhne a brzdí nás v rozlete.

Štyri oblasti odolnosti

Čo všetko vplýva na kapacitu našich bateriek, úroveň energie a celkovú výkonnosť? Faktorov je veľa, no tie základné sa dajú rozdeliť na 4 oblasti odolnosti / reziliencie:

  1. FYZICKÁ OBLASŤ: koľko máme fyzickej sily a vytrvalosti
  2. EMOČNÁ OBLASŤ: ako sme schopní seba-regulácie a pozitívneho nastavenia
  3. MENTÁLNA OBLASŤ: aký je náš rozsah našej pozornosti, schopnosť sústrediť sa a zohľadňovať viacero hľadísk
  4. SPIRITUÁLNA OBLASŤ: ako sme verní hodnotám a akú máme toleranciu iných hodnôt a viery

Všetky 4 oblasti sa navzájom ovplyvňujú a až ich prienik, respektíve súlad (harmónia medzi nimi) tvorí koherenciu. To znamená, že ak napríklad pociťujete úbytok energie v emočnej oblasti (napr. vplyvom stresu), má to vplyv aj na fyzickú stránku (napr. spánok) a zároveň mentálnu (napr. analytické myslenie). A opačne. Nedá sa preto povedať, čo je dôležitejšie, celkovú odolnosť a našu silu tvorí až súlad všetkých častí.

Niektorí ľudia sú prirodzene "silnejší" (viac odolní) v jednej z domén, čo je síce výhoda, no akonáhle si nedávajú pozor a vyčerpajú si zásoby v ostatných oblastiach, ich celková odolnosť klesá. Preto je dôležité venovať pozornosť všetkým štyrom oblastiam!

Dobíjači a zlodeji energie

A čo nám vlastne energiu odoberá a čo nám ju dobíja? V každej oblasti je to niečo iné a aj u každého z nás to bude tiež niečo iné. A to viete len vy! Ale keby ste ešte nevedeli, tak si skúste nasledovné cvičenie:

  • Na hárok papiera s názvom "Dobíjači energie" si nakreslite tri stĺpce. Do prvého si zapisujte situácie, ktoré vám energiu dobíjajú (napr. prechádzka so psom), do druhého stĺpca si zapisujte emócie a postoje, ktoré pri tom máte (napr. pocit uvoľnenia a lásky/starostlivosti). Do posledného stĺpca si napíšte ako vás tá ktorá situácia ovplyvnila (napr. mám viac energie).
  • Na hárok papiera s názvom "Zlodeji energie" si nakreslite štyri stĺpce. Do prvého si zapisujte stresujúce situácie, ktoré vás zaťažujú (napr. nedorozumenie s partnerom), do druhého si zapisujte emócie a postoje, ktoré pri tom máte (napr. cítim sa nahnevaný) a do tretieho stĺpca vpisujte ako vás tá ktorá situácia ovplyvnila (napr. hádam sa, neustále o tom premýšľam). Do štvrtého stĺpca si zapíšte, čo ste na základe toho urobili (napr. odstúpil som, neriešil som to).

Cvičenie vám pomôže identifikovať to, čo vám pomáha dobiť si energiu a aj to, čo vám energiu berie, čo sú vaše záťažové situácie. Poznanie týchto miest je dôležitým predpokladom seba-uvedomenia a prvým krokom k obnove rovnováhy, zdravia, stres manažmentu a budovaniu väčšej odolnosti.

Sila srdca a zvládanie záťažových situácií

Čo má spoločné srdce s psychickou odolnosťou? Nuž veľa. Srdce totiž nie je len pumpa, ktorá prečerpáva krv v našom tele. Srdce je druhým, alebo skôr prvým mozgom, ktorý riadi väčšinu nášho života. A podľa najnovších vedeckých dôkazov to nie je len metafora!

Srdce disponuje vlastnou inteligenciou, schopnou nezávisle vnímať, spracovávať informácie, rozhodovať a dokonca sa učiť. Srdce je zároveň aj hormonálnou žľazou, ktorá vyrába a spracúva množstvo hormónov ovplyvňujúcich činnosť mozgu aj tela, napríklad oxytocín, známy ako hormón lásky. Zároveň srdce určuje kvalitu našich emočných zážitkov a to všetko spolu ovplyvňuje aj rozumové schopnosti a intuíciu.

Nie je toho málo, čo srdce dokáže a preto je obzvlášť užitočné venovať jeho schopnostiam pozornosť. Ak sa nám totiž podarí poznať jeho silu a mať vplyv na činnosť srdca, môžeme tým ovládnuť aj ostatné časti nášho tela, jeho zdravie, výkonnosť, uvažovanie aj vlastné emočné prežívanie. A to sme zase späť pri odolnosti.

Koherencia – čo to je a načo?

Koherencia je dnes už pomerne známy pojem, ale ak ste o tom ešte nepočuli, tak aspoň stručný úvod. Koherencia srdca je stav, kedy naše telo a mozog pracuje lepšie, cítime sa lepšie a konáme lepšie. Naše srdce jednoducho bije v súladnom, prirodzenom rytme (a všetky naše "súčasti" sú v harmónii - viď obrázok vyššie). Je to veľmi prospešný stav pre celé naše JA. Je veľmi príjemný, no nie je automatický.

  • Koherentný stav srdca je charakteristický pravidelnou, rovnovážne sa striedajúcou sínusoidou srdcového rytmu a sprevádzaný je pozitívnymi pocitmi ako je napríklad súcit, láska alebo uznanie. Celkovo sa cítime dobre a prirodzene a zažívame pocit celkovej pohody a energie (wellbeing).
  • Naopak, nekoherentný stav reprezentuje chaoticky pôsobiaca sínusoida srdcového rytmu, sprevádzaná negatívnymi emóciami a stresom, ako je napríklad hnev, frustrácia a úzkosť. Ak v tomto stave zostávame pridlho, cítime sa celkovo "naprd", život nám nedáva zmysel a všetko ide ťažko.

Stručne a jasne – čím viac pozitívnych pocitov cítime, tým lepšie fungujeme a naopak. Neznamená to však, že cítiť negatívne pocity je zlé! Aj hnev a frustrácia sú užitočné, len v nich nesmieme zotrvávať pridlho. Chránia nás, no sú zároveň aj veľkým žrútom energie. Preto sú také náročné. Je to podobné, ako keď dupnete na plyn, aby ste ušli z nebezpečnej situácie a palivo v nádrži urobí vír. A vycucne zo zásob energie všetko, čo tam je.

Viac info o koherencii alebo o tom, ako dostať svoje telo, emócie, myseľ aj ducha pod kontrolu doplním neskôr, nateraz len toľko, že dostať seba do koherencie, nemusí byť vecou náhody, ale môže byť aj v našich vlastných silách! To znamená, že sme reálne schopní ovplyvňovať rytmus nášho srdca a tým mať osobný vplyv aj na naše výkony, odolnosť aj celkový pocit zo života. 

Na záver

Už len toľko, že stojí za to zaujímať sa o nové poznatky vedy a spoznávať princípy života a hlavne tie, ktoré vládnu v nás samých. Lebo aj vďaka tomu vieme uveriť (ak ešte neveríme:-), že nemusíme byť len hračkou v rukách osudu, génov, iných ľudí či systému, ale vieme byť schopní odolávať zmenám, nepriazni aj stresu moderného života a tvorcami toho nového - kedykoľvek chceme. 

Nástrojov, ako sa stať "silnými a slobodnými" je dnes mnoho, dokonca toľko, koľko je ľudí. Každý sme schopní nájsť svoj vlastný spôsob obnovy energie, len sa netreba báť hľadať. Mne osobne pomáhajú kone, príroda, dych a láska.

Viac dopíšem alebo vám odovzdám aj osobne, keď dokončím mentorský výcvik HeartMath Institute alebo cez rozvoj s koňmi - kone to totiž cítia veľmi podobne:-)

Daniela


O tom, prečo je dobré poznávať svet, aj seba sami a rásť spolu s celkom, si môžete prečítať aj v mojej bakalárskej práci  Zamyslenie nad nutnosťou hľadať človeka  (pokus o dialektickú etiku).

Chcete vedieť viac?