POROZUMENIE - rozvoj s koňmi II.

Ako zlepšiť vzťah so sebou aj s inými?

Rozvojový program s asistenciou koní – zameraný na tému POROZUMENIE - ideálne ako nadstavba pre účastníkov stretnutia ROVNOVÁHA (pre lepšie ukotvenie v praxi).

Sobota 24.6.2023
Od 9 do 17 hod
Max 6 osôb

Čaká vás pár aktivít s koňmi, poznania a inšpirácie pre obnovu životnej rovnováhy.

  • Základné témy: múdrosť koní a prírody v nás, sila emócií, autenticity a zámeru, esencia osobnej sily, rovnováhy, dôvery, rešpektu a osobných hraníc.
  • Hlavné témy: porozumenie a komunikácia, seba-vnímanie, seba-uvedomenie, empatia a súcit.
  • Hlavné otázky: Čo vlastne potrebujem? A čo potrebuješ ty? Ako sa ľahšie dohodnúť? Čo mi bráni porozumieť sebe/iným a udržiavať zdravé vzťahy? Ako ľahšie komunikovať?

Lokalita: Borová (cca 40 min z Bratislavy smer Trnava)

Obed nie je súčasťou ceny, možnosť doobjednať.

Viac info: ROZVOJ S KOŇMI 

130,00 €

Máte otázku? NAPÍŠTE MI