VNÍMAVÉ VEDENIE - rozvoj s koňmi IV.

Ako ľahšie viesť seba alebo iných?

Rozvojový program s asistenciou koní – zameraný na tému VODCOVSTVO - ideálne ako nadstavba pre účastníkov stretnutia ROVNOVÁHA (pre lepšie ukotvenie v praxi).

Sobota 26.8.2023
Od 9 do 17 hod
Max 6 osôb

Čaká vás pár aktivít s koňmi, poznania a inšpirácie pre obnovu životnej rovnováhy.

  • Základné témy: múdrosť koní a prírody v nás, sila emócií, autenticity a zámeru, esencia osobnej sily, rovnováhy, dôvery, rešpektu a osobných hraníc.
  • Hlavné témy: osobná sila, psychická odolnosť a vedenia seba aj iných, seba-vedomie, seba-dôvera, seba-riadenie, zámer / cieľa-vedomosť, vytrvalosť, komunikácia, osobná sila
  • Hlavné otázky: Čo chcem dosiahnuť? Ako to dosiahnem? Čo mi bráni dosahovať svoje ciele a viesť iných?

Lokalita: Borová (cca 40 min z Bratislavy smer Trnava)

Obed nie je súčasťou ceny, možnosť doobjednať.

Viac info: ROZVOJ S KOŇMI

130,00 €

Máte otázku? NAPÍŠTE MI