Sebarozvoj, koučing a liečenie s koňmi

STRETNI SEBA 
koučing s čarovnými koňmi

Kone okolo mňa sú môj Splnený sen z detstva. Ale o tom, že existuje Liečivá energia koní, som sa dozvedela až počas života s nimi. Pochopila som aj to, Prečo ženy milujú kone a čo všetko som sa od nich mohla naučiť už ako malé dievča. Žilo by sa mi oveľa ľahšie!

Veľa som sa o koňoch a hlavne od koní naučila a verím, že stojí o tom rozprávať! Kone môžu ľuďom pomôcť  byť silnejšími a "lepšími ľuďmi". Preto program STRETNI SEBA.


S cieľom šíriť osvetu o "učiteľských" a terapeutických schopnostiach koní a o možnostiach partnerského spolužitia s nimi, som v roku 2019 iniciovala založenie Občianskeho združenia Čarovné kone a spolu s ďalšími ženami som napísala aj knihu Čarovné kone - rozprávanie o koňoch, ich liečivej energii a o ceste k sebe.


Keď strácaš smer... vyhľadaj kone. 

Kone ľuďom pomáhajú obnoviť spojenie so sebou a môžu ľudí naučiť:


 • rozumieť svojim pocitom a prejavom
 • lepšie komunikovať a spolupracovať s ľuďmi (aj zvieratami)
 • obnoviť rovnováhu v živote
 • spoznať svoje silné a slabé stránky 
 • obnoviť či posilniť sebadôveru
 • spoznať a chrániť osobné hranice 
 • byť trpezlivejší a vytrvalejší
 • trénovať cieľavedomosť 
 • rozvíjať svoj potenciál
 • spomenúť si kým naozaj si a čo hľadáš:-)

Stretnutia STRETNI SEBA sú vhodné pre dospelých, ktorí chcú niečo naozaj zmeniť vo svojom živote, lepšie rozumieť sami sebe alebo iným a sú ochotní pozrieť sa na svoj život z iného uhlu pohľadu. Nie je to klasická hipoterapia a nie je to len "rozprávanie o živote", tu svoj život uvidíte "zoči-voči", aj  načerpáte novú energiu. 

Vhodné aj pre partnerov, ktorí hľadajú cestu k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. 

Okrem stretnutia s koňmi sa budeme viac a hlbšie venovať súvislostiam vo vašom živote, pozrieme sa na nefunkčné programy a zámery a budeme hľadať konkrétne možnosti riešenia. Vďaka liečivej energii koní môžu ľudia objaviť miesta svojej nerovnováhy a načerpať novú energiu pre svoje ďalšie dni.

Stretnutia prebiehajú "zo zeme" a v rešpektujúcej vzdialenosti pre vás aj pre koňa (nebudete na koni jazdiť / sedieť, ani sa ho možno dotýkať). Metódy, ktoré používam plne rešpektujú osobný priestor a potreby koní a využívajú skôr neviditeľné nitky vzájomného prepojenia a neverbálnu komunikáciu. Rozhodne však zacítite dotyk s vlastnou dušou - ak si ju dovolíte cítiť:-) 

Stretnutia sú vhodné aj pre ľudí, ktorí sa koní boja alebo majú zlú skúsenosť, alebo túžia dôveru obnoviť a objaviť nové súvislosti vo svojom živote.  


Pri stretnutiach využívam osobné životné skúsenosti a intuíciu a čerpám hlavne z vlastného života s čarovnými koňmi. Obohatili ma skúsenosti z praktického života ako asistent hipoterapeuta, prax certifikovaného kouča (ICF) a kineziológia (inšprovaná OneBrain) a skúsenosti z kurzov venovaných seba-rozvojovým aktivitám s asistenciou koní (Horsense CZ, Linda Kohanov, Eponaquest). 


Vhodné pre: 

 • Pre ženy aj mužov, ktorí pociťujú komunikačné problémy, vyhorenie, stres, nízke sebavedomie, zármutok či pocit obete. Pre tých, ktorí hľadajú vlastnú cestu, zažívajú ťažkosti pri rozhodovaní alebo dosahovaní svojich cieľov, výchove detí alebo vo vzťahoch. 
 • Pre ľudí, ktorých láka prítomnosť koní, a chcú vedieť prečo, alebo sa ich naopak boja.
 • Pre koniarov, ktorí chcú načrieť hlbšie do ich vzťahu s koňmi alebo porozumieť vzájomným nedorozumeniam či problémovým situáciám.

Doba trvania: 60 - 180 minút

Miesto: Pezinok okolie

Cena: od 40 eur 

Spôsob: s koňmi pracujeme "zo zeme" a v rešpektujúcom bezpečí pre kone aj ľudí

Termín: dohodou a za priaznivého počasia (prevažne od jari do jesene)

Možnosti (SEBA-ROZVOJ / KOUČING S KOŇMI): 

 • STRETNI SEBA - 40 eur (60 min) alebo 80 eur (120-150 minút - odporúčané pre prvé stretnutie)
 • STRETNITE SA SPOLU - stretnutia pre dvojice a páry - pre väčšie porozumenie a podporu dôvery v partnerstve / v rodine / v tíme - 80 eur (120 minút)
 • sebarozvojový cyklus STRETNI SEBA - TVOR SVOJ ŽIVOT - 200 eur - balíček obsahuje 1 x 120 minút plus 3 x 60 minút (spolu 5 hodín s koňmi a so sebou, PLUS bonus - online lekcie Nežná sila)
 • stretnutia pre skupiny, max 10 osôb (ženy, mix, pracovná skupina, staro-nový tím a pod.), jar-jeseň

Asi po 4 stretnutiach s Danielkou a koňmi, povedali o mne: Môj muž: Nevedel som, že sa s Tebou dá takto dobre porozprávať... Kamarát z detstva (poznáme sa 28 rokov): Po veľmi dlhom čase Ťa vidím spokojnú a šťastnú... Kaderníčka: Ty si úplne iný človek, pozdrav pani s koňmi, neviem čo robí a ako to robí, ale má to na Tebe viditelné výsledky... Kozmetička: Ty si úplne inde, ako pred rokom... 

Michaela, Bratislava

Kone sú ako zrkadlá. Stretnutie s koňom pre mňa znamenalo stretnutie so samou sebou, so svojim stredom. Zrazu som bola zoči voči nielen mojim svetlým, ale aj tým tmavým stránkam. Cítila som sa však v absolútnom bezpečí vďaka Daniele, ktorá tento proces doprevádzala, nielen s jej coachingovými skúsenosťami, ale najmä s láskou. Bol to zážitok, z ktorého dodnes čerpám. Ďakujem! 

Daniela Husárová, Bratislava


Organizujem a vediem aj skupinové zážitkové a rozvojové stretnutia s koňmi, predovšetkým pre ženy

Viac info na mojom FB Daniela Tejkalová - blog, FB Čarovné kone, alebo v záložke Aktuálne.

Chcete sa stretnúť?