Relax, sebarozvoj, koučing a liečenie s koňmi

STRETNI SEBA 
s čarovnými koňmi


Keď strácaš smer.. vyhľadaj kone. Pomôžu ti obnoviť spojenie a môžu ťa naučiť:


 • rozumieť svojim pocitom
 • lepšie komunikovať a spolupracovať s ľuďmi
 • získať sebadôveru aj dôveru v iných
 • byť trpezlivejší a vytrvalejší
 • chápať a rešpektovať osobné hranice a pravidlá spolužitia
 • trénovať cieľavedomosť a obnoviť rovnováhu v živote
 • spoznať svoje silné a slabé stránky a rozvíjať svoj potenciál

Stretnutia STRETNI SEBA sú vhodné pre dospelých, ktorí chcú niečo zmeniť vo svojom živote, lepšie rozumieť sami sebe alebo iným a sú ochotní pozrieť sa na svoj život z iného uhlu pohľadu. Vhodné aj pre partnerov, ktorí hľadajú cestu k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. 

Okrem stretnutia s koňmi sa budeme viac a hlbšie venovať súvislostiam vo vašom živote, pozrieme sa na nefunkčné programy a zámery a budeme hľadať konkrétne možnosti riešenia. Vďaka liečivej energii koní môžu ľudia objaviť miesta svojej nerovnováhy a načerpať novú energiu pre svoje ďalšie dni.


Skúsenosti čerpám z vlastného života s koňmi, z praxe certifikovaného kouča (ICF) a kineziológie (Zdenka Jordánová) a z kurzov venovaných seba-rozvojovým aktivitám s asistenciou koní (Linda Kohanov, EPONA). 


Vhodné pre: 

 • Pre ženy aj mužov, ktorí pociťujú komunikačné problémy, vyhorenie, stres, nízke sebavedomie, zármutok či pocit obete. Pre tých, ktorí hľadajú vlastnú cestu, zažívajú ťažkosti pri rozhodovaní alebo dosahovaní svojich cieľov, výchove detí alebo vo vzťahoch. 
 • Pre ľudí, ktorých láka prítomnosť koní, a chcú vedieť prečo, alebo sa ich naopak boja.
 • Pre koniarov, ktorí chcú načrieť hlbšie do ich vzťahu s koňmi alebo porozumieť vzájomným nedorozumeniam či problémovým situáciám.

Doba trvania: 60 - 120 
Miesto: dohodou

Cena: 40 eur (do 60 minút), 60 - 80 eur (60 - 120 minút)

Spôsob: s koňmi pracujeme "zo zeme" a v bezpečí

Možnosti

 • individuálne stretnutie STRETNI SEBA - 40 eur (do 60 minút), 60 eur (60 - 120 minút)
 • stretnutia pre páry - pre väčšie porozumenie a podporu dôvery v partnerstve - 80 eur / 120 minút 
 • sebarozvojový cyklus STRETNI SEBA - TVOR SVOJ ŽIVOT - 200 eur (5 x 90 minút, po absolvovaní aspoň jedného STRETNI SEBA, kde si dohodneme témy vhodné konkrétne pre vás). Balíček obsahuje 5 stretnutí po 40 eur. 
 • stretnutia pre skupiny, max 10 osôb (ženy, mix, pracovná skupina, staro-noví tím a pod.) - dohodou

Cena by nemala byť bariérou pre pomoc, ak ju naozaj potrebuješ, ale v tomto čase nemáš. Napíš mi a dohodneme sa. Alebo si vymeníme energie inak, možno máš niečo, čo ja zrovna hľadám:-)


Chcete vedieť viac o tom kto sú ČAROVNÉ KONE? 

nazrite sem:

Chceš sa stretnúť?