Ďakujem 

za váš záujem dozvedieť sa viac o sebe samom / sebe samej.

Na tejto stránke nájdete jednu zo šiestich lekcií programu Nežná sila. 


Lekcia číslo 2 je venovaná pocitom a nášmu emočnému prežívaniu a teraz si ju môžete 

stiahnuť kliknutím na tlačilo:

Nežná sila, lekcia číslo 2
Nežná sila, lekcia číslo 2

Chcete zistiť podrobnosti?