TRANSFORMAČNÝ KOUČING A PORADENSTVO

pre život v harmónii

INŠPIROVŇA u Daniely

Túžba po harmónii, raste aj zmene je prirodzená. Nie vždy sa nám to však darí aj dosiahnuť.

Inšpirujme sa živým životom, svojim srdcom a skúsenosťami iných.

"Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa zmene."

Stephen Hawking

Zdá sa vám súčasný svet chaotický, rýchly a nezmyselný a vysnívaný pokoj v duši nedosiahnuteľný? Túžite to všetko zmeniť?

Zmeňte seba zvnútra a zmeníte svet


Ako na to? Začnite tým, že zmeníte uhol pohľadu na vec a uveríte sami sebe, svojim snom a schopnostiam.


Poznáte sami seba, svoje sny a ciele? 

O čo vám v živote ide? A kam kráčate? 

Čo je pre vás na tej ceste dôležité? Aké hodnoty a vzťahy?

Ako vyzerá "úspešný život" podľa vás? A spokojný život?

Ak ten "úspech" či spokojnosť ešte nenastala, čo vám dosiahnuť to?

Čo všetko viete zmeniť vlastným pričinením? 

Ak sa zmena vo vašom živote neudeje, čo bude o 5 rokov?


Podobné otázky som si kládla aj ja a kladiem si ich neustále. Pomáhajú mi prispôsobovať sa a vyvíjať. 

Cítim sa byť nesmrteľnou dušou Vesmíru, no teraz žijem tu, na Zemi, kde všetko podlieha zmenám - ľudské zákony, politika, klíma, kultúra, moje telo, nálady aj počasie. Zvykla som si na tie neustále zmeny - veď mám tých najlepších učiteľov živého života na zemi - zvieratá i rastliny a hlavne moje čarovné kone. Aj vďaka ich múdrosti som našla spôsob ako žiť v harmónii - so sebou aj so svetom. 

Po 16 rokoch v marketingovom biznise som vyhorená odišla "z matrixu" do "divočiny"... aby som sa do civilizácie napokon vrátila. Síce inak, ale predsa. Prečo?  Pretože "matrix" tvoríme my všetci! Pandemická doba je toho dôkazom. Jediná šanca zmeniť "matrix" je zmeniť sami seba... zvnútra. Len tak môžeme zmeniť aj svet. 

Ja sa mením neustále a hľadám nové cesty i súvislosti. No žijem už naplno svojimi snami a rada kladiem otázky životu i ľuďom - ako koučka i filozofka. 

Rada k tým vašim snom pomôžem aj vám:-)

Daniela

Zmena a transformácia je esenciou živého života.

Túžite žiť svoje sny?